Metrohm.com | Arhiv novic | Iskanje | Sitemap
O kompaniji

Primalab d.o.o. bavi se prodajom laboratorijske i procesne opreme, kao i pružanjem postprodajnih usluga u tom domenu. Misija kompanije Primalab d.o.o. je da omogući svojim klijentima kompletna rešenja na području laboratorijske analize, od pravilnog odabira do instalacije instrumenata, puštanje instrumenata u siguran rad, preko obuke osoblja zaduženog za rad na instrumentima, do razvoja analitičkih metoda i razvoja postupaka za testiranje. U tom cilju redovno organizujemo obuku zaposlenih od strane proizvođača opreme.

Opširnije...
O kompaniji

Primalab d.o.o. bavi se prodajom laboratorijske i procesne opreme, kao i pružanjem postprodajnih usluga u tom domenu. Misija kompanije Primalab d.o.o. je da omogući svojim klijentima kompletna rešenja na području laboratorijske analize, od pravilnog odabira do instalacije instrumenata, puštanje instrumenata u siguran rad, preko obuke osoblja zaduženog za rad na instrumentima, do razvoja analitičkih metoda i razvoja postupaka za testiranje. U tom cilju redovno organizujemo obuku zaposlenih od strane proizvođača opreme.

Kompanija Primalab d.o.o. je jedini i ekskluzivni zastupnik odgovoran za prodaju, podršku, garanciju i servis širokog spektra laboratorijske i procesne opreme.

Našim klijentima smo svakodnevno na raspolaganju savetima, čime im omogućujemo stručnu servisnu i tehničku postprodajnu podršku za pravilnu upotrebu instrumenata, koji su nam povereni od strane dobavljača s kojima usko sarađujemo.

Zaposleni u kompaniji poseduju potrebna znanja i kvalifikacije, prisustvuju redovnim obukama čime omogućuju podizanje i unapređenje naših usluga i proizvoda na viši nivo kvaliteta, sa ciljem izgradnje orginalne poslovne kulture i značajne uloge u regiji.


Dana 1. januara 2010. kompanija Metrohm AG, Švajcarska, odabrala je i ovlastila  kompaniju Primalab d.o.o. za novog distributivnog partnera na celokupnom području bivše Jugoslavije i Albanije, osim Makedonije. Kompanija Primalab d.o.o. je time postala jedini i ekskluzivni zastupnik odgovoran za prodaju, podršku, garanciju i servis Metrohomovih proizvoda te imenovanje novih zastupništava ili prekid statusa starih lokalnih poddistributera. Istovremeno sa preduzećem Donau Lab prekinute su sve tadašnje ugovorene poslovne obaveze i odnosi koji su bili važeći do tog datuma. Kompanija Primalab d.o.o., koja je direktno podržana sa Metrohmovim centrom u Herissau  i centrom u Beču, nam omogućuje da budemo uvažen i poželjan partner poznat po kvalitetu proizvoda i usluga.

Posebno Vam garantujemo, da smo odlučni da uradimo sve, da Vi trajno ostajete lojalna i zadovoljna stranka  Primalab-a, kao člana Metrohm grupe i dobavljača opreme iz prodajnog programa navedenog na internet stranicama.

 


Prisutni smo: